Přihláška1

PŘIHLÁŠKA – UZÁVĚRKA 15. 9. 2023

Mistrovská kategorie IGP-3 se zadáním titulů CACT, CACIT Kategorie IGP-1, IGP-2

PřihláškaKategorie/Category (vyberte jen 1 možnost/Choose only 1 option)
*Psovod:
*

Psovod:Jméno


Příjmení


Deadline 15. 9. 2023

Odevzdáním přihlášky závodník souhlasí s pořizováním fotodokumentace a video/audio záznamů své osoby a psa v průběhu akce a zveřejněním informací ve výsledkové listině na webu cacitplemen.cz

Propozice a podmínky přihlášení

http://boxerpraha.websnadno.cz/propozice_prihlaska_cacit_2023_1_.docx

Informace pro platbu

Číslo účtu CZK
název účtu: Boxer klub ČR
z ČR:  123176399/0800

VS: telefonní číslo uvedené v přihlášce

Euro payment
IBAN: CZ46 0800 0000 0001 2317 6399
BIC: GIBACZPX
VS: phone number in application

Registrační poplatek

600,- Kč kategorie IGP 1

1000,- Kč kategorie IGP2 a IGP3

Follow Us
Translate »